Partnerschapsanalyse

Deze vergelijking van twee horoscopen kan gedaan worden voor een liefdesrelatie, maar ook voor een ouder/kind relatie of zakenpartner relatie.

Met behulp van een zgn. composiet horoscoop kan de 'zin' of 'kosmische bedoeling' van een relatie aan het licht worden gebracht. Door ons af te stemmen op de intentie van dit kosmische plaatje kan de relatie in een stroomversnelling komen en kunnen beide partners meer bewust aan hun levensdoel met elkaar werken. Het gevoel van vervulling en bevrediging voor beide partners kan hierdoor duidelijk toenemen!

Met behulp van een 'Huis op Huis-' en een 'Teken op Teken-' analyse wordt het duidelijk hoe de twee partners op elkaar inwerken. Zichtbaar wordt hoe de ene partner de andere stimuleren en aanvullen kan, dan wel een uitdaging kan betekenen voor de ander. Inzicht in dit krachtenspel geeft dat men elkaar beter begrijpt. Hierdoor gaat men elkaar meer respecteren en waarderen. Moeilijke interactie patronen worden beter hanteerbaar.

Kosten: € 90 per uur, plus € 60 voor mijn voorbereidend werk.

Nadat ik mijn huiswerk heb gedaan in de vergelijking van beide horoscopen, voldoet gewoonlijk een sessie van een tot anderhalf uur. Dit brengt de kosten dus op ongeveer € 150 tot € 205.

Gewoonlijk vindt ons gesprek plaats via Skype of Zoom. Het grote voordeel hierbij is dat de sessie kan worden opgenomen, en downgeload kan worden op uw computer.