Gunstige momenten

Een van de meest praktische toepassingen van de astrologie is de berekening van een gunstig moment voor het starten van een belangrijk project of onderneming. 'Een goed begin is het halve werk' is een universele ervaring van de mens.

Maar wist u dat de start van een nieuw project net zo goed in de sterren weerspiegeld wordt als de start van een mensenleven? Onze geboorte-horoscoop kunnen we niet zelf bepalen maar de start van een belangrijke onderneming wel! Hieronder vallen zaken als het sluiten van een huwelijk, het starten van een bedrijf, het tekenen van een contract, e.d.

Door een gunstig gesternte te bepalen binnen een door u aan te geven tijdsbestek, kunnen we het succesvolle verloop van een belangrijk project/onderneming de zegen van de kosmos meegeven. U ervaart dan een 'ondersteuning van de Natuur' bij het uitvoeren van uw onderneming!

Indien uw geboortetijd (en datum en plaats) bekend is, maak ik daar graag gebruik van; dan kan het gunstige moment afgestemd worden op uw persoonlijke geboortehoroscoop.

Per email stuur ik u de uitkomst van mijn berekeningen toe. U krijgt dan een tijdvak van een of twee uur op een bepaalde datum aangeraden, waarin bij voorbeeld het huwelijk gesloten dient te worden, ofwel een contract te worden ondertekend, etc.

Van tevoren geeft u de plaats (stad) aan waar dit staat te gebeuren, alsmede het tijdvak, waarbinnen ik het gunstigste moment moet berekenen.

Mijn werktijd aan een gunstig moment bedraagt al gauw twee uur.

Kosten: € 125.