Bedrijfsastrologie

Uit de oprichtingshoroscoop van een bedrijf kan een analyse worden gemaakt van de sterke en zwakke kanten van een bedrijf. Er kunnen oplossingen worden gevonden voor knelpunten en gunstige perioden kunnen worden aangegeven voor expansie, consolidering of herorganisatie, etc. Ook de horoscoop van de oprichter of directeur van een bedrijf geeft ons een belangrijke sleutel in handen tot het succes van een bedrijf. Deze horoscoop laat zien op welke terreinen de grootste winsten gehaald kunnen worden. Het geeft aan welke mogelijke bronnen van inkomsten kunnen worden aangeboord.

De bedrijfshoroscoop (De oprichtingsdatum of datum van inschrijving in de Kamer van Koophandel is voldoende, maar als u nog weet op welk tijdstip de wettelijke handtekeningen werden geplaatst dan is dat extra gunstig) tezamen met de horoscoop van de directeur of eigenaar (Datum, plaats en tijd van geboorte. Deze laatste staat geregistreerd in het bureau bevolking van uw geboorteplaats. Vaak is een telefoontje al vodoende om een kopie van uw geboortecertificaat te laten toezenden) geeft aanwijzingen aangaande gunstige maanden of jaren voor expansie, buitenlandse investeringen, fusie of wat dies meer zij.

Kosten: € 120 per uur.